Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Muslimer och deras sätt att leva på som avviker från normen verkar alltid vara en het potatis i medier och samhället, det diskuteras vilt om handskakning och slöjan. Och visst förstår jag svenskar, att inte skaka hand med motsatta könet och att täcka sig i slöjan är ju något som är främmande för den breda massan. Slöjliknande kläder hade man bara på sig för hundra år sedan eller mer, och skaka hand är ju det sättet man hälsar på varandra i Sverige. Tycka vad man vill om slöja och muslimer, det har alla rätt till, men det tycks fattas en nyanserad bild av verkligheten.

Agenda, 8/2, hade en debatt där Nalin Pekgul och ordförande för DO närvarade, det diskuterades om den fällande domen där en man fick rätt efter att han blivit av med sin ersättning för att han inte skakade hand med en kvinna vid en arbetsintervju. Något som särskilt fick upp min uppmärksamhet är sättet programledaren utryckte sig, ”mannen vägrade hälsa på kvinnan”. Programledarens inledande kommentarer måste nog vara ett praktexempel för hur ord och retorik är makt. Notera ordvalet vägrade vilket tydligt visar vad hans egna åsikter är trots att en debattprogramledare bör vara neutral, och sedan hälsa som är helt och hållet missvisande och felaktigt. Mannen vägrade inte hälsa, han valde bara att hälsa på ett annat, alternativt sätt. Och det är just det här, missförståndet om orsaken till varför man inte hälsar i hand, dvs. en fysisk handskakning, med motsatta könet, och att det faktiskt finns alternativa, likvärdiga sätt att hälsa på.

Nalin börjar sitt vanliga, om än lite motsägande, mantra om att dessa så kallade extremister, fundamentalister och kvinnoförtryckare inte är ställföreträdare för majoriteten av muslimerna, men sen tycks hon inte ha problem med att själv vara en självutnämnd ställföreträdare där hon påstår att majoriteten av Sveriges muslimer är ”väldigt upprörda och arga” över den här domen. När var det man gjorde en nationell undersökning där man fick höra vad alla som ser sig själva som muslimer tycker om saken? När blev hon själv en representant för muslimer? Talar hon i mitt namn, min grannes namn? För vem talar hon, eller talar hon bara för sig själv och klär ut det till att vara ”alla muslimer”? Och varför skulle man bli upprörd, det finns 1.6 miljarder muslimer i världen och alla praktiserar inte sin tro fullt ut, vissa bara halvt, andra inte alls utan har det som en kulturell identitet. Muslimer är inte en homogen massa, där alla tycker och tänker likadant. De muslimer som finns i Sverige är till mesta delen sekulariserade, många praktiserar inte sin tro mer än att fasta under fastemånaden Ramadan. Kanske gå på högtidsbönen vid slutet av fastemånaden och pilgrimsmånaden. Det här ser man när moskén är halvtom vid fredagsbön, som är obligatorisk för alla muslimska män, men vid Eid-bönen i slutet av Ramadan så är den så smackfull att man ibland måste be i två omgångar. Om du åker till Syrien, eller Egypten, så är alla muslimer inte likadana heller trots att de har samma etniska eller nationella identitet. Där har du de som inte gör mer än fastar, de som bara ber fredagsbön eller Eid-bönerna, de som har slöja och de som inte bär den alls. Det finns de som är religiösa och praktiserar sin tro fullt ut, dvs. gör de handlingar som anses som obligatoriska i religionen. Skillnaden tycks vara, att även om vissa muslimer i Egypten och Syrien skakar hand med motsatta könet, så höjs det inga ögonbryn och den absoluta majoriteten av dessa blir faktiskt inte upprörda av att någon inte för det. Man vet om att Islam har en trosuppfattning och moral, men hur man väljer att praktisera den eller i vilket utsträckning är en annan sak. Så varför skulle dessa sekulariserade eller icke-religiösa muslimer i Sverige bli så otroligt upprörda, om det inte vore för det att den svenska befolkningen förväntar sig att de ska bli – för annars är de ju extremister och fundamentalister enligt Nalin Pekgul och andra.

Inom Islam anser man inte att kvinnan är oren, som så många hobby-islamologer hävdat. Inte heller är det för att man ser ner på kvinnan (notera att det alltid är den muslimske mannen som attackeras för att han inte vill ta i hand med den stackars kvinnan). Låt mig klargöra några få saker först: för muslimer som praktiserar sin religion i både tro och handling så är det viktigt att leva efter den och praktisera den i sitt dagliga liv. Det handlar om allt från hur man behandlar sin granne, att ge allmosor till de behövande, etikett för hur man äter till hur man uppför sig på allmänna platser. Detta är inte annorlunda än hur det ser ut i andra religioner, eller kulturer. Även i Sverige har vi en etikett för hur man äter, eller hur? Alla ideologier, religioner och kulturer har en viss moralkodex. Inom Islam får utomäktenskapliga förhållanden inte finnas, det är inte annorlunda än i de allra flesta religioner. Sex och samlevnad existerar inom äktenskapet, och för att förhindra dessa konsekvenser så finns det ett visst levnadssätt man för. Islams Profet sa “Det är bättre för en man att få en järnspett genom sitt huvud, än att han rör en kvinna som inte är tillåten för honom.”. Det vill säga, tillåten genom äktenskap eller släktband (då det blir omöjligt för honom att ingå äktenskap med henne). Det finns därför många andra sätt att hälsa på en person av det motsatta könet, för muslimer som praktiserar denna del av sin religion så räcker det många gånger att hälsa på varandra med den muslimska hälsningsfrasen ”Frid vare med er” (Assalamu aleykum). De flesta muslimer som praktiserar detta i Sverige har valt att hälsa på andra svenskar genom att föra sin hand mot hjärtat och göra en mycket lätt ”bugning” för att visa den respekt man annars visar genom handskakning.  Nu må detta tyckas väldigt märkligt och främmande för de flesta svenskar, och många kanske inte alls tycker att detta är det är ”rätt”. Men orsaken bakom när man avstår från att skaka hand måste ändå vara klar och tydlig, för att visa att det inte är en handling av respektlöshet eller förakt gentemot det motsatta könet. Jag, eller någon annan muslim, går inte runt och tror att man ligger med en person bara för att man skakar hand med denne – men det är ett sätt att leva på. Vi har helt enkelt ingen fysisk beröring mellan det motsatta könet som inte är ens partner eller släkt.

Nu är frågan, tycker andra svenskar att det är okej med en alternativ hälsning eller inte? Och det är ju här frågan om mångkultur kommer in. Mångkultur är ett ämne som diskuteras ofta hemma hos mig, det finns både ris och ros att ge. Men idealet till mångkultur skulle kunna sammanfattas på följande sätt; om Sverige är ett verkligt mångkulturellt samhälle innebär det två saker. Sverige ska inte behöva radera sitt unika kulturarv eller historia för att ge plats åt ”andra”, Sverige bör heller inte tolerera kulturyttringar som kränker de grundläggande demokratiska värderingar som Sverige vilar på. Däremot så betyder det inte att man ska radera ut ”nya” svenskars ursprung och kulturarv, att vara ”svensk” måste inte nödvändigtvis vara samma som att man dansar små grodorna runt midsommarstången eller att man äter ärtsoppa på torsdagar. Kontentan är alltså att sann mångkultur är när man bevarar det egna kulturarvet samtidigt som man är tolerant och öppen mot andra kulturyttringar som inte kränker människors fri- och rättigheter, men att människor ges rättigheter till att få leva på olika sätt är en grundpelare för mångkultur.

Vill man ha mångkultur eller inte i Sverige, är frågan. Sverigedemokraterna är klara på att de definitivt inte vill ha mångkultur vare sig det är den deformerade typ av mångkultur som finns i dag i Sverige eller den ideala bilden av mångkultur. Men de etablerade partierna verkar ha missat att diskutera vad mångkultur egentligen betyder, eller snarare misslyckats med att tillämpa det i samhället på rätt sätt. Det är kanske därför vi har svenskar, som annars verkar ha tolerans som sitt trademark, blivit oerhört intoleranta mot allt det som är främmande. Svenskarna är besvikna på systemet, på politikerna och hur mångkultur och integration har hanterats – Sverigedemokraterna utnyttjar det här faktumet och de etablerade partierna fiskar röster hos besvikna svenskar genom att luta sig mer och mer mot högerextrema värderingar.

** Jag har inte lagt till eller tagit bort något från inlägget, bara gjort några få ändringar i utseendet för att göra det lättare att läsa

//SmurfBurkan

Annonser