Etiketter

, , , , , , , , , , , , ,

Islams trosartikel om man så vill kalla det, lyder: ”det finns ingen gudom förutom (den Ende) Gud, och Muhammad är Hans (sista) sändebud”. För muslimer är Koranen Guds uppenbarade ord full av visdom och vägledning, Guds Sändebud Muhammad kom som en vägledare för människorna inspirerad av Gud. Detta är vad alla muslimer bör tro på, för att kunna vara muslimer. Det betyder att det som Profeten lärde ut utöver Koranen också ingår i vår tro. Detta brukar kallas för Profetens sunnah (sunnah på arabiska betyder ungefär väg, sätt eller levnadssätt), det återfinns i det som kallas hadith litteraturen. Detta är vad alla muslimer tror på, vare sig man är en sunni muslim, en sufist, en shia muslim, eller vad det nu är för inriktningar eller sekt inom Islam man kommit in på. Skillnaden mellan olika grupperingar inom religionen brukar istället ligga i till vilket utsträckning, och på vilket sätt, man väljer att följa Islams källor och principer. En viktig sak man bör veta för att kunna förstå Koranen och även hadith litteraturen är att allting måste läsas i sitt sammanhang. Det finns ett flertal verser i Koranen som uppenbarades efter en specifik händelse eller en specifik fråga eller missförstånd från någon av de tidiga muslimerna som följde Muhammad, och utan att känna till detta så kan man ibland gå miste om budskapet i Koranversen. Detta är en väletablerad princip inom Islam, vilken inriktning du än följer som sagt. Vi kan ge ett exempel för att folk ska förstå vad det är man menar med detta. En vers som många islam”kritiker” väljer att citera är:

Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj [först] för era själar. Frukta Gud och var förvissade om att ni skall möta Honom. Och förkunna för de troende hoppets budskap.

Nu har man ju pekat på den här versen och utryckt avsky, hur kan en kvinna liknas vid en åker? Är hon bara en ägodel, som mannen kan söka sig till för att uträtta sina behov när som helst och hur som helst? Och jag förstår ju att det är så många reagerar eftersom man läser den här versen 1. utan att känna till kontexten 2. utan att känna till det arabiska språket och dess metaforer. Så låt oss granska den här versen utifrån de här punkterna jag nämnt.

  1. Om vi tittar på orsaken bakom den här versen så kommer vi också förstå den lite bättre. Under Muhammads tid i staden Medinah, dit muslimerna utvandrat från Makkah, så bodde en hel del judiska stammar. Dessa judar trodde att om en man hade samlag med en kvinna bakifrån skulle detta leda till att barnen blev skelögda, och ansåg att man bara kunde vara intim om man låg på sidan. Många av icke-judarna (tidigare polyteister, då muslimer) hade tagit till sig den här tron. När muslimerna från Makkah gifte sig med kvinnor från Medinah blev det så klart en ”kulturkrock” och orsakade en hel del tvister inom äktenskapet. Som många kanske har hört, eller inte, så finns det vissa gruppen inom den judiska tron som till och med har ett lakan mellan sig när de är intima. Det här är långt borta från Islams uppfattning om sexualitet och intimitet, det är något vackert, hälsosamt och njutningsfyllt som både en man och kvinna har rätt till inom ett äktenskap.
  2. Om vi tittar på det arabiska språket och hur man använder sig av metaforer så kommer man inte alls uppfatta den här versen som stötande. Tvärtom, så används det arabiska språket på ett väldigt fint sätt för att visa att intimitet mellan en man och kvinna inte är något omoraliskt eller syndigt som exempelvis kristendomen i många århundraden (och fortfarande bland vissa kyrkor) lärt ut. Tittar vi på orsaken till versen, och sedan tänker på ordvalet så kan man på enkelt sätt förklara det så här: samlaget mellan en man och en kvinna liknades vid en jordbrukare som sår sin åker; det finns många sätt att ”så sin åker” på och är inte begränsat till ett enda. Detta tydliggjordes ännu mer av Muhammad när han förklarade att allt är tillåtet för en man och en kvinna så länge det begränsas till kvinnans sköte.

Så tänker ni, okej vi har haft en lång föreläsning om Islam, och vart vill du komma nu? Mitt syfte är det här: när man pratar om Islam, den muslimska kvinnan och slöjan så hör man ofta att ”slöjan inte ens finns i Koranen” och det är ju ett ”starkt” argument för dem som vill förbjuda den och niqaben helt och hållet i samhället. Eftersom man argumenterar för att den inte ens är en del av religionen så blir det också lättare att förbise den grundläggande principen om religionsfrihet. Så för att kunna förstå slöjans betydelse inom Islam så måste man säkerställa om det verkligen är en del av Islam, och för att kunna göra detta så måste man förstå vart Islam drar sina källor och principer ifrån. Utan att känna till det här så blir det ju som vanligt att folk yttrar sig om saker utan belägg, och det blir aldrig någon konstruktiv debatt. Låt oss istället ha det för en gångs skull, för dem som är intresserade.

//SmurfBurkan

Annonser