Etiketter

, , , , , , , , , , , , , ,

Återigen tillbaka till påståendet som ofta förekommer i debatter; ”slöjan finns inte i Koranen”. Det finns ett antal verser i Koranen som talar om kvinnans klädsel specifikt, men den vers man oftast brukar nämna är den här:

Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen.

Läser man den här versen rakt upp och ner så är det lätt att säga att versen kan verka lite luddig, vem säger att slöjan ska täcka huvudet och vad är det man menar med slöja egentligen? Som ni kanske minns så har jag redan talat om vad det är Islam grundar sig på, därför bör man nödvändigtvist förstå versen utifrån det sammanhang som den uppenbarades i. Vid den tidpunkten var det vanligt att kvinnor bar en huvudbonad som de lät hänga fritt och som ibland exponerade deras byst. När man läser i hadith litteraturen om kvinnans slöja blir påbudet om slöja ännu tydligare, det är rapporterat att när den här versen uppenbarades så slet kvinnorna av en del av sina förkläden och täckte sina ansikten med det. Det finns dessutom andra mer detaljerade hadith som talar om slöjan och niqab specifikt. Det är också därför som många rättslärda har sagt att det inte bara är rekommenderat att bära niqab utan till och med obligatoriskt. Faktum är att det aldrig har funnits en rättslärd, man eller kvinna, sen Muhammads tid fram tills nu som sagt att slöjan inte är en del av Islam. Det enda man har varit oense om är vare sig ansiktsslöjan är obligatorisk eller inte, men det finns ingen rättslärd någonsin som ifrågasatt det faktum att niqab är en etablerad Islamisk praxis som är uppmuntrad eftersom det är tydligt att den användes som ett religiöst påbud under Muhammads tid. Därför finns det många kvinnor som bär niqab eller burka som bär den antingen för att de anser det vara obligatoriskt för dem som en del av sin religion, eller en handling som är uppmuntrad och som ger hjälper dem att praktisera större delar av sin religion. Båda orsakerna är lika giltiga.

Varför skulle jag bära niqab, eller ens dra en näsduk över huvudet, om det inte vore för att jag ville följa min religion och med det också följa dem påbud som Gud uppenbarat. Eller varför skulle jag ta mig tid att be fem gånger om dagen, fasta månaden Ramadan, läsa i min Koran eller ge allmosor om det inte vore för att följa min Herres budskap och göra Honom nöjd? Trender kommer och går, men min slöja består. Utifrån Islams källor är det väldigt tydligt att slöjan är en del av Islam. Att sedan diskutera det faktum att olika typer av slöjbeklädnader funnits innan Islam är inget argument för att det inte skulle vara en del av Islam. Det faktum att muslimer i världen valt att utforma sin slöja, eller brist på slöja, på olika sätt är heller inget argument eftersom Islam är det den är, och en muslim väljer att följa sin religion i större eller mindre utsträckning. Det är alltså in vad muslimerna följer som säger vad Islam är. Islam är samma religion sen Muhammads tid men alla har vi en egen fri vilja Gud givit oss för att kunna välja om vi vill följa religionen eller inte.

Självklart kan slöjan se ut på olika sätt, ha olika former och färger, dock så länge den uppfyller de krav som den Islamiska slöjan har för att den ska vara korrekt, efter de principer som tagits fram från både Koranverserna och hadith litteraturen. Att börja diskutera vare sig slöjan finns i Koranen eller inte, nu under 2000-talet när det varit konsensus bland muslimerna ända fram tills nu, är lite lågt eftersom man inte gör det för att värna om religionen eller bevara den renlärig. Man vill istället ha någon PK-liknande ursäkt för att förbjuda den, och för att inte låta den vara en del av samhället vare sig det handlar om Sverige, Frankrike eller Nederländerna. Så frågan är inte om vi vill ha slöjan eller inte i Sverige eller Frankrike, utan om vi vill ha muslimer eller inte. För en muslim är en som följer religionen Islam; man är inte muslim per automatik för att man heter Muhammad eller Fatimah, det finns muslimer som heter Per eller Anna. Det är inte namnet, ursprunget eller utseendet som definierar en som muslim, utan det är tron man har i hjärtat och det man följer i praktik och handling som gör det. Som jag redan nämnde tidigare, en ”bra” muslim för dessa människor är en person där man inte ser Islam i dennes utseende, handlingar eller tro. Så, låt oss skippa blajsnacket utan gå rakt på sak; vill man låta muslimer praktisera sin religion eller inte i samhället? Och om man inte får det, vart ska alla muslimer som inte kan ”åka hem” ta vägen?

//SmurfBurkan

Annonser