Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

När SVT spelade in Striden om Slöjan så höll Frankrike som bäst på att diskutera burkans vara eller icke vara i det franska samhället, och det satte även igång debatten (igen) i andra delar av Europa så som Sverige. Det intressanta var att man påstod att burkan, eller niqab, stred mot Frankrikes grundlag. Eftersom Frankrike på många sätt ses som en förebild för den västerländska demokratin är det således även relevant för resten av västvärlden; så man frågar sig naturligtvist, på vilket sätt?

De som argumenterar för att förbjuda burkan påstår att man måste slåss för kvinnans rätt att inte tvingas bära burkan, de som påstår att man förtrycker de kvinnor som självmant valt burkan stämmer inte. Nej, nej. Man kämpar för kvinnans rätt att inte ha burkan… Ursäkta? Nu hängde jag inte riktigt med. Så kvinnor har all rätt i världen till att inte vilja ha burkan, men de som vill ha den får inte ha det eftersom det tydligen inte passar in vissa människors världsbild. Kvinnor som vill bära burka eller niqab (eller slöja för den delen) är tydligen inte värda nog att stå upp för, utan tvärtom, man bör kuva dem och tvinga dem till att ta efter en klädeskodex som de inte självmant valt. Så var ligger skillnaden mellan det patriarkala Afghanistan och deras tvång att ha på sig burka á la Afghanistaniyah och det kvinnoexploaterande franska (insert valfritt ”demokratiskt” land) tvånget att inte låta muslimska kvinnor gå i slöja eller niqab?

Problemet med det här är att man degraderar den muslimska kvinnan till ett viljelöst offer som är helt oförmögen till att ha en egen åsikt. Om hon är muslim och försöker praktisera sin religion så kan den etnocentriska europén inte acceptera detta utan bortförklarar det med att alla muslimska kvinnor är indoktrinerade. De har degraderat den muslimska kvinnan till att vara ett mähä som bara väntar på att bli räddad av det nobla och ”jämställda” väst. De förvägrar den muslimska kvinnan rätt till andlighet och religiositet, den muslimska kvinnan är alltså helt inkapabel till att ha en personlig tro på Gud och vilja till att följa den religion som hon anser vara rätt. Hon är bara till synes religiös eftersom hon blir tvingad till det av närstående män. Är det så att det här gäller alla trossystem, att kvinnan i grund och botten saknar andlighet och förmåga till religiös övertygelse, eller är den etnocentriske europén återigen oförmögen till att erkänna att alla inte tycker och tänker som denne?

Vem är det som egentligen bestämmer vem det är som är ”fri” och inte? Det är alltså den västerländske (helst ateistiska) icke-muslimen som har rätt till att definiera vad det innebär att vara fri, och allt som inte platsar inom den definitionen måste alltså per automatiskt innebära förtryck, tvång och i vissa fall indoktrinering; ser man problematiken i den här föreställningen? Att komma med argument som ”jag kan inte tro att det verkligen finns en kvinna som genuint menar att hon tagit på sig slöjan/niqab/burka frivilligt” visar egentligen bara på att personen är oförmögen to look outside the box eller helt enkelt brist på andra argument, det blir enklare att man så tar sina egna åsikter och övertygelser och applicerar dem på alla andra… vilket i alla andra debatter aldrig skulle hålla eller accepteras.

De som ropar högst om burkaförbud påstår att låta kvinnor som ”säger sig ha på sig burkan frivilligt” är en skymf mot alla de kvinnor som tvingas bära den. Är det verkligen rätt att jag ska bära andras gärningar på mina axlar, är det rättvist att jag ska ta konsekvenserna för vad människor som jag inte har någon kontroll eller makt över gör? Ska min frihet grundas på andras brist på frihet? Då måste det även vara en ren och skär skymf mot sexslaven som tvingas ta emot x antal torskar varje dag när man låter kvinnor ”frivilligt” (ser någon ironin i detta?) sälja sig till porrindustrin. Var är alla feminister och beskyddare av kvinnans värdighet nu då? Men niqab och burka är tydligen långt mer kvinnoförnedrande per se än sexslaveri, våld mot kvinnor, att traditionellt kvinnliga yrken fortfarande innehar låg status eller det faktum att vi 2010 i ett av ”världens mest jämställda länder” fortfarande låter kvinnor tjäna mindre än sina manliga kolleger för samma utförda arbete.

Annonser