Etiketter

, , , , ,

För mig är valet väldigt enkelt och självklart, nämligen islam.
Alla människor bär på frågor och reflektioner kring sin egen existens och allt annat runt omkring. Ingen kan undgå att fascineras av skapelsen och dess perfektion, hur allt går ihop och hur otroligt vackert det kan vara men även skrämmande vissa gånger.
Den frågan kommer alltid upp någon gång i livet och det är just det som fick mig att välja islam och innerligt inse att islam är den sanna vägledningen för mänskligheten.
Islam är en religion som erkänner att Gud existerar och vi känner till Honom genom Hans tecken, natten, dagen, solen, månen etc.
Många skulle då kanske fråga sig varför kan vi inte se Gud, men frågan är väldigt enkel att svara på. Om du så mycket som ens försökte hålla ögonen öppna och kolla rakt in i solen så skulle du förlora din syn pga av solens mäktighet, du är inkapabel att ens hålla ögonen öppna för något som är en del av skapelsen likt dig själv så hur ska du kunna se Gud som är Större och Mäktigare än något annat, så du människa är med andra ord en svag och begränsad skapelse. Ett annat exempel på hur svag en människa och begränsad hon är är just hennes födsel, var var hon innan? Hur kunde hon komma ut? Vem gav henne denna order, och vem gav henne livet? Ingen annan än en korkad människa skulle påstå att det är en slump.
Därför är tron på Gud något som är förenligt med logik och sanning, en ro för själen och en medicin för hjärtat.
Den störta Ateisten ropar på Gud när han är i fara!
Så till varför islam skulle vara den sanna vägen. Svaret är nämligen väldigt enkelt här också!
Gud av sin Barmhärtighet till oss har skickad sändebud från oss människor som talar vårt språk och äter vår mat, att kalla och upplysa oss. Att ge oss lagstiftningar som är till vår fördel och ger var och en sina rättigheter samt skyldigheter.
Reflektera över djurens rike, dem har även sina lagar och order att följa, t ex i en lejonstam där lejonhanen har sina rättigheter/skyldigheter och lejonhonorna har sina rättigheter/skyldigheter, tillsammans lever dem sida vid sida och i sin visdom. Därför är människor också i behov av lagar och regler och vad är bättre än en lagstiftning som kommer från Han som skapat oss som känner oss Bäst?
Om du designar en penna så kommer du vara den som kan den innan och utanpå och vet hur den ska fungera bäst, inte sant? På samma sätt vet Gud hur vi människor bör leva för vårt eget bästa även om inte visdomen alltid är känd.
Så Gud har allstå skickat sändebud och profeter, från Noa till Muhammad må Guds frid och välsignelser vara över dem alla.
Vi tror på alla sändebuden, jesus, moses, David, salamon, Elias,Isak, Jakob, Zakaria etc etc etc. dem kallade alla till en och samma sak, Tro på En Enda Gud, Han har ingen son och ingen jämte Sig, Han är ej i Behov av Något eller någon och Han är Allsmäktig och Barmhärtig. Även att lyda Honom och göra det Han beordrat och avstå från det Han förbjudit. Valet är enkelt och inte komplicerat för varken hjärtat eller hjärnan.
Han har skapat livet och döden för att pröva oss och ge var och en det han strävat för.
En viktig sak jag även vill lägga till är att varje människa föds som en slav. Vissa dyrkar mode, andra dyrkar sport, en position, pengar, en kärlek, något man är villig att ge allt för. Jag är inte slav åt någon annan än han som skapat mig och gett mig liv och försörjer mig. Allt annat lämnar mig en dag när jag är i min grav förutom Han och jag söker Hans skydd och Hans Paradis.
Han skapade mannen och kvinnan och gav dem sina rättigheter samt skyldigheter för att kunna leva i rättvisa och barmhärtighet mellan varandra. Båda är jämställda inför Gud, ingen är bättre än den andre förutom i gärningar och deras belöning samt straff är jämlika, ingen överstiger den andre men som sagt man har olika roller i livet. Det är inte så konstigt att man har olika roller när vi både fysiskt och psykiskt är olika, så detta är en allmän underkastelse för alla människor vare sig troende eller icketroende.

Lite tankar från mig…

Annonser