Jag: Jaa, jaa (irriterad)… Datorn tänker

M: Datorn tänker inte

Jag: Jo det gör den visst

M: *suck*, den tänker inte; den följer bara logaritmer

Slutsats: jag är definitivt inget matte- eller datorsnille, logaritmer är rena gallimatias för mig :-D

Annonser