Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , ,

Jag förstår vad Fröken Taliban vill säga, men låt mig ge ett något annorlunda perspektiv på några av de saker hon nämnde. Kvinnan har alltid varit exploaterad eller kuvad på ett eller annat sätt, i vilket civiliserat samhälle du än tittar på. Sverige är inte fritt från detta, även om många svenskar vill tro att vi kommit långt i den så kallade jämställdheten. När jag för en tid sedan nämnde en incident, i samband med att en person på Debatt påstod att ”svenska ungdomar inte kan se ut hur de vill”, där en ung kvinna kom till lektionen klädd i enbart en  röd BH i spets så var det många som kanske missförstod mig och frågade sig varför ”vi” alltid ska jämföra två ”extrema” mot varandra och varför inte ta upp det ”normala” istället. Men det var inte kläderna i sig som jag kommenterar, utan det som ligger bakom valet av klädseln.

Jag köper inte folks argument om att kvinnor i niqab inte är tillgängliga på arbetsmarkanden, att de är isolerade eller att man har svårt att komunicera med dem. För det handlar inte om det; en kvinna i niqab hade kunnat vara självförsörjande, driva eget företag, ha en akademisk utbildning och tala felfri svenska och engagera sig i samhällsdebatten. Det hade inte gjort någon skillnad eftersom dessa invändningar är bisaker som enbart förstärker den motvilja man redan känner för plagget. För dessa människor så symboliserar niqaben något, det finns ett bakomliggande budskap och den representerar något som dessa människor inte kan acceptera. Problematiken i det här väldigt nitiska synsättet uppstår när man inte applicerar samma förhållningssätt till den röda BHån eftersom både den och niqab kan problematiseras beroende vad för slags budskap man själv binder samman med kläderna.

En niqab kan vara ett mångsidigt plagg precis som den där röda BH min klasskamrat en gång kom till skolan i. Valet av en väldigt avslöjande klädseln kan ha olika mekanismer bakom sig precis så som niqab kan ha. Många kvinnor i Afghanistan bär inte burkan av fri vilja eller av religiös övertygelse. Många bär den av tvång medan andra för att den blivit en så etablerad kulturell praxis att de inte skulle kunna tänka sig att ta av den, det har helt enkelt blivit en del av dem. Men dessa mekanismer är inte samma som de mekanismer som finns bakom många andra kvinnors val; de som väljer den av religiös övertygelse och som en handling av gudsfruktan. Eftersom processen bakom valet är två helt olika så kommer kläderna i sig inte ha samma budskap för dem som förstår dessa processer och mekanismer; om man inte kan acceptera denna logik så måste man också ifrågasätta accepterandet av BH i röd spets på svenska gator.

Den röda BHn skulle kanske vara mer passande på Red Light District som en prostituerads arbetskläder än på en 17-årig gymnasielev under psykologilektionen,  men vi förstår att det inte ligger samma mekanismer bakom den prostituerades val av röd spetsBH som den svenska 17-åringens. Det finns nog ingen kvinna som frivillig ställer sig i skyltfönstrena och försöker sälja sig, även om det kan ligga olika typer av problem bakom ”valet”. Behov av att finansiera missbruk, som sista utväg för att försörja sig, trafficking och så vidare. Vår svenska 17-åring tänkte nog snarare att hon ville se snygg ut och få uppmärksamhet av de manliga eleverna på skolan. Man kan självklart problematisera detta behov och uppmärksamhetstörstandet precis som man kan problematisera behovet av att ta på sig niqab som, i kvinnans ögon, en handling av gudsfruktan i. Men jag kanske lyckats illustrera att allt inte är svart och vitt, det finns gråzoner och allt kanske inte ter sig vara så som det ser ut vid första blicken.

Det blir ganska skevt att nitiskt kritisera niqab för det eventuella förtryck och misogynism som möjligtvist kan ligga bakom det, eftersom det inte alltid stämmer i verkligheten. På samma sätt så kan man inte nitiskt kritisera den röda BHån för det eventuella kvinnoförnedrande och sexisistiska synsätt som dikterat att denna typ av klädsel skulle vara eftersträvsam. Det stämmer ibland, men inte alltid. Life is different shades of gray my friends.

Annonser