Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vi på InutiBurkan fick nyligen en kommentar som svar på något jag (SmurfBurkan) skrivit på en annan blogg. Jag tyckte det passade sig bättre att svara på personens respons med ett eget inlägg eftersom jag tycker att det är viktigt att belysa något väldigt speciellt som försigår i världen.

Både bland muslimer och icke-muslimer är den muslimska kvinnans kläder alltid på tapeten. Man diskuterar det flitigt och får det till att låta som om det vore the issue i den muslimska tron. Allt från att religionsböcker i skolan använder 1/3 av utrymmet dedikerat åt Islam åt kvinnan, och specifikt slöjan, till olika du’aat (motsvarighet till missionärer med en viss skillnad dock) vars största tid går åt att prata om muslimska kvinnor, och återigen, särskilt hennes slöja. Det jag kritiserade var om diskusionen om slöjan verkligen var så viktigt att man gång på gång tog upp ämnet varje gång ”women’s issues” kom upp på tapeten. Trots allt så finns det mycket viktigare saker att diskutera om kvinnofrågor, såväl i den muslimska som icke-muslimska världen.

Don’t get me wrong, slöjan och allt som den innefattar är en plikt för muslimska kvinnor. Jag vill inte bagatellisera den, men jag vill heller inte ge den ett större utrymme än vad den förtjänar med tanke på den verklighet vi faktiskt lever i. Man påstår att bristen på korrekt hijab är ett stort problem i dagens muslimska nation. Låt mig motsätta mig detta, med all min styrka! Bristen på korrekt muslimsk klädsel, vare sig det handlar om män eller kvinnor, är inte ett stort problem i den muslimska nationen. Relativt sett med andra problem vare sig det rör sig om teologi, det sociala eller inom rättsläsa så är slöjan det minsta av våra problem.

Vi har problem med kvinnoförtryck, tvångsäktenskap, misshandel, sexuellt utnyttjande. Kvinnor blir fråntagna sin rätt att utbilda sig, bli självförsörjande om de så önskar och de förlorar rätten över sina egna liv med det rådande wilaya-systemet (förmyndarsystem) som finns i Saudi Arabien; som andra konservativa grupper vill införa i andra delar av den muslimska världen. Dessa problem är dock inte förbehållna muslimer, de är högst levande även i icke-muslimska länder (you have plenty of your own problems, som man verkar vara helt blind inför). Trafficking är ett av de allra största problem västvärlden står inför när det kommer till internationell brottslighet. Tusentals kvinnor dör varje år på grund av våld inom hemmet bara i Europa. And the list goes on. Det finns så många andra, mycket viktigare, problem mänskligheten står inför när det kommer till kvinnofrågor att diskussionen om slöjan nästan tappar allt sitt innehåll för den som verkligen ser det här. Det innebär inte att vi bör försumma frågan, men var sak har sin tid och sin plats. Människor måste sluta stoppa huvudet i sanden och börja se verkligheten för vad den är. Medan det bokstavligen blir upplopp i Saudi Arabien på grund av ett rykte att regeringen kanske ska häva körförbudet för kvinnor, så är samma grupp män osynliga och tysta när det kommer till den Kungliga familjens syndiga leverne (prostitution, alkohol, pedofili för att bara nämna några saker som försiggår på deras årliga Europasemestrar). Blir det överflödigt om jag nämner att ränta är en av de stora synderna i Islam men att det inte verkar vara a biggy i KSA, medan kvinnor som kör är ett hot mot samhället?

”Kvinnorfrågor”, muslimska kvinnor, används som ett sätt att få bort allmänhetens uppmärksamhet från de riktiga problemen i samhället. Samma taktik används i överallt i världen både bland muslimer och icke-muslimer. Varför blev jag med min niqab så otroligt viktig att man måste lagstifta om den, medan trafficking inte alls verkar står på svenskarnas dagordningen i lika stor omfattning? Någon som gått förbi Rosenlund senaste tiden och undrat vart alla dessa nya kvinno-ansikten kom ifrån?

 

För att förtydliga det hela till kommentatören och för er läsare; det var det här mycket märkliga fenomenet jag kritiserade, och inte själva informationen som tillhandahölls angående den muslimska kvinnans klädsel.

 

Annonser