Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

till fördel för Alia och alla niqab-bärande kvinnor. Jag var väldigt oroad över vad för beslut DO skulle ta, men kan äntligen dra en lättnandets suck. Det här öppnar upp dörrar för tolerans och dialog, istället för att stänga dem och skapa ett begränsande och rigid samhälle. Varför frågar man inte lärarna och eleverna själva vad de tycker om detta, för det verkar som den verklighetsuppfattning som många politiker har inte riktigt stämmer överrens med elevers och lärares erfarenhet. Jag har själv varit elev, och är det fortfarande, och har aldrig upplevt svårigheter med min niqab. Jag har haft mycket god kontakt med de allra flesta av mina lärare, manliga så väl som kvinnliga, och har heller aldrig stött på någon som uttryckt svårigheter med att kommunicera med mig.

Och om det finns några svårigheter, är det inte bättre att lagstifta som så att man först och främst ser till att hitta lösningar och skapa en dialog istället för att införa ett förbud direkt utan möjlighet till problemlösning? Alia verkade inte ha några som helst problem med att slutföra sina studier med gott resultat, så det verkar som om de hinder man hela tiden pekar på inte verkar vara så verkliga trots allt?

Annonser