Etiketter

, , , , , , , , , ,

”Invandrare” är en homogen grupp. Ofta kommer ordet ”muslim” upp i huvudet direkt efter att man hört ordet ”invandrare”. Alla invandrare är ju muslimer, och alla muslimer är ju invandrare. Alla muslimer tänker, tycker, för sig och lever på likadant sätt utan skillnad. Vi tillhör ju alla samma homogena troslära Islam. Islam existerar ju enbart i en enda form, till skillnad från andra trosläror som exempelvis kristendom som kommer i alla ”färger och former”. Därför blir det enda logiska slutsatsen att vad exempelvis en muslim ute på Pakistans landsbygd säger och tycker gäller för alla muslimer utan förbehåll. Om det någonsin uppstår uppenbara åsiktsskillnader mellan muslimer så är den enda förklaringen att ”någon” av dem talar osanning. Och den enda rätta, sanna Islam är ju den mest våldsamma, hatiska och negativa versionen av Islam. För man kan absolut inte använda tron som en positiv drivkraft i en människas liv – till skillnad från andra religioner.

Eller… det är ju vad vissa vill få det att se ut, även om man inte (?) säger det på ett så simpelt sätt. Det är ju rena rama nonsens, men det tragiska är att många omedvetet (?) tänker på det här sättet. Ett av de mest återkommande besvär som många muslimska kvinnor, i synnerhet konvertiter (svenskar, det finns ju även konvertiter som inte är etniskt svenska), beklagar sig över är det faktum att man hålls ansvarig för vad hela världens muslimer gör, säger eller tycker. Muslimer är den enda religiösa grupp som behandlas som en enda stor massa, en muslim i Sverige måste stå till svars för vad en muslim i Zimbabwe eller i Bangladesh säger eller gör. Varför har  man den här inställningen? Har någon annan grupp, religiös; etnisk eller annan, ställts inför samma dilemma?

Det skulle vara intressant att höra vad andra tycker och tänker om det här, och om man över huvud tager reflekterat över det.

Annonser