Etiketter

, , ,

Någon kommenterade här på bloggen med en hel rad frågor om min religiositet, Islam och så vidare. En del av frågorna var lite ”knepiga” eftersom man inte kan besvara dem, det handlar ju i slutändan om personlig övertygelse. Hur vet jag att Islam är rätt, vad finns det för spirituella och vetenskapliga ”bevis” och vad som skiljer Islam från andra religioner. Jag är muslim därför att jag tror på Gud, och gudssynen i Islam är den som tilltalar mig mest. Det är enkel, logisk, spirituellt tilltalande – för mig. Det är just det här som många inte riktigt förstår. Jag tycker verkligen att det finns vetenskapliga och religiöst motiverade bevis för att Islam är rätt, men det är vad jag tycker och min tolkning – precis som det finns de som kanske inte alls kommer hålla med eller dra samma slutsats. Varför skulle min tolkning av Islam vara bättre än någon annans? Varför skulle någon annans tolkning vara bättre än min, kan jag ställa som motfråga. Jag anser att jag har en balanserad syn på min religion, jag tror och försöker hålla mig till Islams essens och varken vara rigid eller alltför eftergiven i min syn på min religion. Frågan varför hatiska verser förekommer i Koranen kom också upp. Jag anser inte att det finns ”hatiska verser” i Koranen. In fact, alla de verser som många islam-hatare dragit fram som sina argument har redan blivit tillbakavisade som antingen helt falska (ja, det finns faktiskt folk som klippt och klistrat eller tom hittat på verser bara för att få igenom sin poäng) eller helt misstolkade eftersom man valt att ta en mycket liten bit ur sammanhanget och inte läst den i sitt historiska sammanhang. Något som, om man inte bara valt att plocka efter eget tycke, faktiskt hade lett fram till raka motsatta slutsatsen. Ett exempel på detta kan man hitta här. Och så kom frågan upp om homosexualitet. Jag tänker inte hymla. Islam fördömer homosexualitet. Det finns muslimer som har värderingar i enlighet med vad Islam som religion säger om detta, och de som inte anser likadant. Så är det, och det finns ingen anledning till att muslimer som grupp (muslimer är trots allt lika mycket, eller kanske ännu mer, heterogen grupp som vilken annan religion som helst och det blir lite svårt att skapa någon vidare konsensus…) ska gå ut och fördöma detta. Man har rätt till åsiktsfrihet, oavsett om man själv finner vissa åsikter förkastliga eller ej.

Detta var en kort respons på Walis kommentar (uppdaterat). Jag ogillar dock att diskutera frågor som ”varför är din tolkning bättre” etc eftersom jag aldrig påstått mig vara uppe på den absoluta sanningen och alla andra som avviker från den väg jag valt är per automatik fördömda. Jag tror och är övertygad om att Islam är rätt, det är min tro. Sen vad gäller min tolkning av Islam är det lika där. Jag tror att jag har tolkat min religion på det bästa sättet, men jag vet också att det finns olika åsikter bland världens 2 miljarder muslimer. Jag har faktiskt också medvetet försökt hålla mig borta från diskussioner som intar en mer teologisk inriktning så mycket som möjligt, då min erfarenhet säger mig att det blir alldeles för infekterat och i slutändan meningslöst (men det är ju bara min erfarenhet).

Annonser