Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Jag ville ge en kortare kommentar på vad Uppdrag Granskning försökte ta upp under sitt program, men tyvärr också vad många muslimer verkar ha som uppfattning. I programmet framställdes det som att alla dessa imamer var ”wahabister” som tog sin tolkning från ”Saudiska källor” – och på så sätt också kom man in i denna eviga debatt om finansiering av diverse moskéer.

Jag har ännu inte fått en konkret och saklig definition av vad en ”wahabist” är. Vissa anser att det räcker med att man följer den hanbalitiska lagskolan (som anses ”strängast”, vilket så klart inte är sant i något avseende för den som fördjupar sig i frågan), andra klassar alla för ”wahabister” om de inte tillskriver sig den sufistiska tolkningen av andlighet. Vissa går så långt och klassar alla som ”wahabister” om deras teologiska uppfattning om Gud inte stämmer överrens med deras egen. Eller varför inte så fort man citerar en lärd med Saudiskt ursprung säger folk tyst ”ja, ja, wahabist…”. Det finns alltså lika många så kallade definitioner på vad en ”wahabist” är som det finns de som namnger dessa.

Jag tittade på Kunskapskanalen där religionshistorikern Christer Heden, om jag inte minns hans namn fel,  från Stockholms universitet höll i en föreläsning om Islam och dess historiska utveckling. Det var en mycket intressant föreläsning; han påpekade just detta att Islam är långt mycket mer heterogen än vad ens många muslimer känner till eller vill veta av. Den konservativa grenen i Saudi Arabien (för även i detta land finns inte ”ett” Islam) är helt olik ideologi än ex. Talibanerna i Afghanistan/Pakistan området, eller organisationen Al Qaida för den delen. Trots att man oftast klumpar ihop dessa till att vara av vara samma skrot och korn.

Så när Uppdrag Granskning tog upp Saudi Arabien,”hårdförd tolkning” och ”moskéfinansiering” suckade jag högljutt och tappade intresset lite att fortsätta titta. De mönster och strukturer som upprätthåller kvinnoförtryck i många muslimska grupper har inget att göra med vare sig Saudi Arabien, ”wahabism” eller moskéfinansiering. Följer gemene marockan också ”wahabism” när man normaliserat att våldtäktsoffer ska gifta sig med sin förövare för att ”rädda ansiktet”? Knappast. Det rör sig om kulturella mönster som går långt mycket längre tillbaka och djupare än Islam själv, men som tyvärr den muslimska traditionen tagit med sig i många avseenden. De där rådgivarna och imamerna, eller som det senare framkommit att de varit vare sig det ena eller andra titeln utan personer från moskén som funnits där just då för att ”rådge” kvinnorna (inte kanske för att det betyder något?), är inte ”onda” eller ”dåliga människor” till naturen. De är färgade av en hederskultur men också oro för att gå emot ”skrifterna” efter att ha hört ledarfigurer inom Islam utrycka just kvinnofientliga attityder (några av vilka jag citerat  i tidigare inlägg och andra vilka jag hänvisat till vart man kan hitta).

Sufi muslimer är inte befriade från den här problematiken lika lite som muslimer i stort är det. Det har i grund och botten inget med själva religionen i sig själv att göra, utan snarare hur man använder sig av texter och tolkningar och inte minst sagt hur man som individ väljer att rättfärdiga sitt handlande och sina värderingar. Jag har hört muslimer som anses vara väldigt ”moderna” och nytolkande ha fruktansvärda åsikter om kvinnors sexualitet, och jag stött på muslimer som anses vara ”extremist” eller ”fundamentalist” som inte alls sympatiserar med den unkna kvinnosyn som tillskrivits honom av andra. Därför kommer du också stöta på liknande kulturella mönster och normer även bland hinduer eller sikher – men det innebär inte att vi som muslimer har ett ansvar att aktivt arbeta mot det inom den egna gruppen. För trots allt, så finns det otaligt många auktoritetsfigurer som tillskriver Islam dessa värderingar och det finns otaligt många muslimer som inkorporerat vissa värderingar och normer i sin verklighets bild utan att egentligen vara medveten om vad det innebär eller dess konsekvenser i det långa loppet då man dagligen blir matad med ett visst budskap.

Det är dags att ta tolkningsdiskussion upp till ytan utan att vara rädd för att ”gå emot skrifterna” eller ”ändra på religionen”. Religion har och kommer aldrig kunna separeras från kultur helt och hållet, därför måste vi också få förståelse för vår religion utefter en helt annan kulturell föreställning och förståelse för exempelvis ”manligt” och ”kvinnligt”. Det handlar inte om att ”ändra” religionen, Islam och Shariah i sig själva är så pass flexibel att inget behöver ”ändras” i den bemärkelsen. Det är bara förståelsen för den som behöver det.

Annonser