Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Detta påstående återkommer jämnt och ständigt. Kvinnor som blir misshandlade vet automatiskt att man går till polisen, de ville inte utan önskade en lösning. En misshandlad kvinna går inte till imamen. Som om något sådant aldrig sker.

Detta är absolut inte sant. Särskilt de kvinnor som kommer från samhällen och kulturer där staten inta tar ansvar för misshandlade kvinnor eller där det är så pass normaliserat att även om hon hade gått till polisen så hade hon inte blivit tagen på allvar. För att inte tala om att det finns en attityd bland vissa muslimska grupper att det skulle vara en otrolig skam att blotta familjeangelägenheter till allmän beskådan.

Jag har pratat med många kvinnor som tror att det är haram att anmäla misshandel till polisen. Kvinnor som har ringt polisen eller anmält sina män har man kritiserat i det tysta och frågat sig ”hur kunde hon det?”. Kvinnor som skiljer sig på grund av förtryck eller misshandel blir många gånger ifrågasatta och stigmatiserade.

Om en kvinna som blivit misshandlad och kuvad kommer till en imam eller familjerådgivare så har denne ett ansvar att hjälpa henne och stödja henne. Man kan aldrig lösa en konflikt och problem inom familjen genom att offret går och söker råd hur hon ska göra och handla för att ”lösa” problemet. Vare sig genom att tvinga sig till sex eller ha tålamod med misshandel och dålig behandling eller att mannen vägrar försörja sin hustru etc för att nämna några exempel.

Att vägra sex eller bete sig svartsjukt är ingen ursäkt för att ta till våld, och då ska man inte be om ursäkt för detta ”dåliga” beteende då man indirekt då också ber om ursäkt för att man blir slagen; det var ju p g a det beteendet som hon blev slagen. Man borde istället klart och tydligt visa nolltolerans till våld i nära relationer.

Det jag vill säg med detta är att detta är att det finns kvinnor som trot att det är haram att vända sig till myndigheter. Det finns kvinnor som tror att de är dåliga muslimska kvinnor om de ber om skilsmässa, eller till och med haram (för de kommer ju inte känna doften av paradiset då!). Det finns kvinnor som, så som är symptomatiskt för kvinnor utsatta för våld i nära relationer, som tror att de på ett eller annat sätt förtjänar slag eller att de många gånger bagatelliserar våldet. Det finns kvinnor som kommer till imamer i hopp om att få stöd och hjälp med att antingen få mod till sig att lämna mannen, att någon blandar sig i problemet eller få bekräftelse på att det som sker är fel. Istället får de höra ”ha tålamod syster” och ”uppfyll hans rättigheter” så kanske han kommer ändrar sig.

Våra systrars existens ska inte förnekas bara för att vi muslimer känner oss kränkta av Uppdrag Gransknings  så kallade ”avslöjande”.

Annonser