Etiketter

, , , , , , ,

Det är vanligare för flickor att få högre betyg än vad de nationella proven visade och för pojkar är det tvärtom. Sedan 2005 tills idag har flickorna fått högre betyg och pojkarna lägre betyg. Betygen används som bestraffning eller belöning för den som varit slarvig (pojkarna) eller ordningsam (flickorna) enligt kritiker.

Det är knappt en vecka sedan jag hörde på nyheterna och det skrevs här på bloggen om könssegregerade skolor. Jag har själv svårt att se (köns)blandade skolor  som det bästa alternativet. Inte enbart pga min religion, som förespråkar en separation mellan könen, utan även på grund av alla nyheter om hur pojkar och flickor blir olika behandlade i skolan.

Annonser