Etiketter

, , , , , , , , , , , , ,

Både jag och Fru Karlsson har nuddat lite på ämnet könssegregering, vi fick några kommentarer om detta så jag tänkte att ett till inlägg kanske var på sin plats för lite nya infallsvinklar.

Könssegregering till viss mån har ju bevisats vara positivt för samhället (ex. könssegregerade skolor; i många studier har det bevisats förbättra både flickors och pojkars psykiska mående och studieresultat). Men, vart går gränsen för könssegregering? I Saudi har varje myndighet en avdelning för män och en för kvinnor, där kvinnorna hänvisas till myndighetsinsanser som inte har någon som helst bestämmandekraft som inte ens erbjuder samma tjänster vilket leder till grov diskriminering. Ett samhälle med extrem, och genomgående, könssegregering kan inte fungera i praktiken – vilket också bevisats med att Saudi (bland annat på grund av detta, men det finns även andra faktorer som spelar in) måste importera arbetskraft eftersom många av de saudiska muslimerna inte vill ”beblandas”. Det finns många problematiska områden som skapats på grund av en rigid och extrem uppfattning om vad som är ”islamisk” könssegregering. Jag hittade en artikel (se även här) som nuddade på det här ämnet som jag tycker är intressant.

The difference between khalwa and ikhtilat, however, is that khalwa is indeed discussed in the Holy Qur’an while there is no specific mention of ikhtilat. Al-Ghamdi’s argument, and that of a number of Saudi Islamic scholars, is clear: Fourteen-hundred years ago in Arabia women prayed at the same mosques as men, tended to injured men during wartime, were vendors in the marketplace and even served as arbitrators in business disputes. Simply, women worked alongside men in virtually any capacity.

Det var just detta som bland annat Shaykh Al Ghamidi kommenterat på – muslimer idag tror att ”beblandning” gäller all typ av interaktion mellan män och kvinnor som inte alls stämmer överens med historiebeskrivning. Män och kvinnor under Profetens tid, och århundranden efter hans död, var aktiva i samhället både inom utbildning och arbete. Exempelvis Al Shifaa bint Abdullah al Qurayshiyyah som var en av de första kvinnor som hade en oficiell administrativ position redan under Khalifen Umar bin Al Khattabs tid. Säg det till dem som ifrågasätter om kvinnor ens ska få gå på högre utbildning…

In the old days women’s appearance and the way they dressed were neutral,” said a 38-year-old Saudi professional woman who was educated in the West and did not want her name published. “There were no makeup and the perfumes that we have today that attract men. Women were equal to men. Mixing was routine. Women today are different. They wear makeup and wear perfume and that can be seducing to men. This should require a controlled environment.

Århundranden av en hälsosam inställning till normal interaktion mellan män och kvinnor verkade fungera utmärkt – precis som under Profetens tid.

I was shocked at the behavior of these young girls. Meeting boys in coffee shops and wearing the hijab loosely. It’s only gotten worse. Of course, I want to see us go back to the way it once was.

Jag menar på att det kan vara just denna extrema könssegregering (bland många faktorer så klart) som många gånger leder till den här typen av fenomen. Det var efter 3 decennier av hård och sträng könssegregering och stagnation (och kanske tom regression) för kvinnors rättigheter som lett till att många övergivit Islamisk moral och värdegrund. (Märker ni dock att han kommenterar på flickors beteende, men inte pojkars? Intressant…)
Det krävs ingen vetenskapsman för att veta att om man håller sitt barn hårt och begränsar dess frihet så kommer barnet förr eller senare göra revolt. Det gäller alla människor, vuxna som barn oavsett kulturell tillhörighet. Hur många unga afghaner (särskilt kvinnor) känner ni som är religiösa när de sökt sig till andra länder? Jag hade inte heller varit det om jag fått lära mig att talibanernas Islam och kvinnosyn är ”den enda rätta”. Jag känner dock ett gäng afghanska systrar som fortfarande är religiösa, men de har inte mycket till övers för talibanernas ideologi.
Hur som haver, Islam är trots allt mellanvägen. Extremism och rigiditet tillhör inte religionen på något vis; man har ju sett vart den vägen leder till tyvärr.
Annonser