En arkitektbyrå utgår från torgen i Bergsjön. Deras placering ska styra var stadsdelen                           ska expandera i förslaget White.

Föreningen Bergsjön 2021 har bett tre arkitektkontor att ta fram idéskisser på hur stadsdelen kan utvecklas med hjälp av 700 nya bostäder. Målet är att år 2021 ha en bomässa då Göteborg firar 400-årsjubileum.

 

Bara i förorten får jag vara ”vanlig”, så pass ”vanlig” att det inte är konstigt om jag syns med i stadsbilden :) 

Annonser