Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Jag vill rekommendera läsare som har möjligheten att hitta och läsa Dr Muhammad Akram Nadwis enorma verk ”Al-Muhaddithat – Women Scholars in Islam”. Mer information kan ni hitta här. Senaste tiden har jag märkt på facebook och andra ställen folk som citerar dessa ord:

I’ve tried to worship Allah in every way, but I’ve never found a better one than sitting around, debating other scholars.

Nu skulle man nästan kunna tro att detta är ett uttalande från en av våra stora lärda eller imamer från förr så som Imam Shafi’, Al Ghazali eller Ibn Taymiyyah. Men så är inte fallet. Detta är vad en av 600-talets (AH) stora kvinnliga lärda Umm Al Darda sade. Vad skulle hon säga tror ni när det finns vissa individer som ifrågasätter om kvinnor ens ska ha plats i skolan eller universitet? Eller som ifrågasätter om det ska finnas plats för kvinnorna i moskéerna?

UPPDATERING: Du kan köpa en översättning av boken (delvis, men den är på över 300 sidor) här

Annonser