Om Oss

Den här bloggen startades av en trio unga muslimska kvinnor; alla med en unik kulturell, religiös och etnisk bakgrund men med något gemensamt. Alla bär de det kontroversiella och omdiskuterade plagget niqab. Skribenterna på bloggen ha kommit och gått, men det finns alltid någon kvar för att fortsätta föra ordet vidare.

Man må ha liknande klädsel, men det innebär inte alltid att vi tycker och tänker lika. Istället för att grunda sina åsikter om muslimska kvinnor och deras klädsel på fördomar eller vad andra uttryckt så är det på tiden att muslimska kvinnor själva kommer till tals. Där vare sig en skäggig anonym man eller förstå-sig-påare i form av professorer eller politiker talar för vår sak.

Annonser